Concern önskar dig välkommen till

Golf och Ledarskap

En träning där du lär mer om hur du tar dig själv,
ditt företag och din golf till nästa nivå.

Golf och Ledarskap

”Golf och Ledarskap” utvecklar dig som människa och som ledare. Du upptäcker mer av ledarskapets mysterier genom att använda golf som verktyg. Du får energi och blir mer medveten om hanteringen av ledarrollen i vardagen.

Concerndude200x214Det är hög fart i arbetslivet. Förväntningarna och kraven på ledarna är stora. Besluten ska fattas snabbt och det finns inte alltid någon att rådfråga. Det är många viljor som ska hanteras och ambitionen är att medarbetarna inspireras till att vara högpresterande. Detta skapar stress som påverkar ledarskapet och ledarens upplevelse av sin egen situation. Därför har ledare behov för att ta time out för att få tid till reflektion och skaffa sig distans till vardagen.

För att kunna växa som ledare behöver individen utveckla sig som människa. För att få till detta i ”Golf och Ledarskap” använder vi oss av golf som en metafor och spegel för att få mer självinsikt. Det unika är att vi integrerar golf och ledarskap för att skapa en kraftfull pedagogisk inlärningsform. Deltagarna lär genom egna erfarenheter. Det betyder att vi spelar och tränar golf samtidigt som vi tränar på att utöva ledarskap. Upplevelserna använder vi för att skapa ny insikt om vad ledarskap egentligen innebär.

Alla som spelar golf vet av egen erfarenhet att kvaliteten på spelet går upp och ner. I början av golfkarriären deltar de allra flesta på golfträning för att förbättra sina golfmässiga färdigheter med god vägledning av en PGA-utbildad tränare. Eftersom svingen är en komplex rörelse är det nödvändigt att någon utifrån ser vad som händer och ger instruktioner till förbättring. Detta är komplicerat att göra på egen hand. Därför finns det behov av att ha en tränare som ser vad som händer och som kan bidra till att utveckla svingen. Detta behov förenar alla världens golfspelare, oberoende av om de är professionella och spelar på PGA TOUR eller om de är amatörer och spelar på sin hemmaklubb.

Att vara ledare och att driva business är komplext. Det finns inga enkla svar. Nya situationer uppstår kontinuerligt i företaget som är unika och som har behöver för sina egna lösningar. För att följa med i konkurrensen behövs ständig utveckling och förbättring av vad vi gör och hur vi gör det i företaget, i teamet och hos ledaren. Många gånger blir vi ”hemmablinda”. Vi identifierar oss med kulturen och vi ser inte behoven. I denna situation uppstår behov av att ha en coach som bidrar till att vi får nya perspektiv och till att vi ser situationen i ett större sammanhang. Vi får ett ett helhetsperspektiv som bidrar till att vi förstår varför det är som det är.

För att kunna följa med i utvecklingen behövs träning för ledaren och för medarbetarna. Genom träning skapas ny insikt och nya beteenden växer fram som formar en bättre företagskultur. Människor får energi och blir inspirerade till att ta ansvar för att genomföra viktiga förbättringsprocesser. ”Golf och Ledarskap” är en arena där du kan växa som människa och utvecklas som ledare genom att använda golf som verktyg. Detta kommer att väcka din glöd både för ditt arbete och för din golf.

Tema deltagarna möter i Golf och Ledarskap

• Få mer självinsikt som ledare.
• Bli mer medveten om behovet av ledarskap.
• Få klarhet om nuläge, mål och behov som spelare och som ledare.
• Få insikt om hur högpresterande individer och team skapas och upprätthålls.
• Få förståelse för vilken träning som behövs för att göra teamet och företaget mer   konkurrenskraftigt.
• Få klarhet om hur jag kan utvecklas som människa.Vårt huvudmål

Huvudmål 

Att växa som människa och utvecklas som ledare genom att använda golf som verktyg.

Vi vänder oss till dig som vill lära mer om ledarskapets mysterier och om golfens ”fundamentals”! Du ser behovet av att träna för att utvecklas och lära nya färdigheter. Du är öppen för att ta in nya perspektiv och du har mod att våga tänka nytt. Du vill kliva ur dina begränsningar och utvidga din komfortzon. Du inspireras av att reflektera över hur ledarskapet och samarbetet påverkar människors prestationer. Du vill lära mer om vad som behövs för att individer och team ska vara högpresterande.

I vardagen ger du, som ledare, mycket energi till andra. Nu får du möjligheten att fylla på din egen energi. Dina behov kommer att vara utgångspunkten för träningen. Erfarenheterna från träningen använder vi för att öka vår medvetenhet om hur vi fungerar som ledare. Du kommer också att få ett personligt coachingsamtal som stöd för din fortsatta utveckling som ledare och som golfspelare.

Vi använder golfen som en metafor och som verktyg för att lära mer om ledarskap och samarbete. Du kommer att uppleva en arbetsform som skapar GLÖD och som förstärker din inre drivkraft.

Golf och Ledarskap är ett utvecklingsprogram för människor som vill bli inspirerade och som vill lära mer om att inspirera andra. Vi hoppas att detta inspirerar dig! Det inspirerar i varje fall oss!

”Genialt att kombinera inspirerande
golf med krävande egenutveckling
och teamwork”

Bjørn, Leif och Roar
Kontakta oss

Träningen är på ”landslagsnivå”!
Den ger dig mer än du förväntar!
Du lär känna nya sidor av dig själv.

Du får mer kraft, energi och glöd i vardagen!

Vad vill vi och vad tror vi på? Hur tränar vi, vem tränar vi och var tränar vi?

Vi vill

Att deltagarna:

  • Blir mer medvetna om sin inre ledare.
  • Får insikt om hur ledare skapar högpresterande individer och team.
  • Blir mer medvetna om vilken träning som behövs för att göra det egna företaget mer konkurrenskraftigt
Vi tror på

Action Learning är vår teoretiska utgångspunkt. Vår erfarenhet är att:

  • Människor söker utveckling men vill inte bli utvecklade av andra.
  • Ledare och organisationer utvecklar sig genom sina egna erfarenheter när de arbetar med verkliga och viktiga uppgifter.
  • Ledare och organisationer måste på samma sätt som inom idrotten träna för att förbättra resultaten, inte bara ”spela match” från måndag morgon till fredag kväll året runt.
Vår träning

Vi tränar och spelar golf. Erfarenheterna från golfen använder vi för att öka medvetenheten om hur vi fungerar som ledare i vardagen.

  • Vi tränar individuellt och i team. Erfarenheterna använder vi för att reflektera över hur dynamiken är i ett team, och hur den påverkar individens prestationer.
  • Deltagarna får ett eget coachningssamtal. Syftet är att få större insikt om sin egen utvecklingspotential, som ledare och som golfspelare.
  • Deltagarna får individuell golfcoaching. Syftet är att skapa ökad medvetenhet om hur svingen fungerar, och vad som kan förbättras.

Med utgångspunkt i detta utarbetar deltagaren ett träningsprogram som stöd för sin egen utveckling som ledare och golfspelare.

Målgruppen vi tränar

Golf och Ledarskap vänder sig till människor som vill växa som ledare och golfspelare. Människor utan eller med liten golferfarenhet får ett skräddarsytt upplägg utifrån sin situation. Golf och Ledarskap kan också skräddarsys för ledarteam eller andra team som kommer från samma företag.

Träningsarena

Golf och Ledarskap genomförs i Halmstad.

Golf & ledarskap kan också skräddarsys för
teamutveckling och som ett kundevent.

Kontakta oss

Golf och Ledarskap – Event

Concern genomför Golf och Ledarskap som ett event anpassat de konkreta behov som kunden har. Exempelvis har:

Posten Norge AS använt Golf och Ledarskap för att förbättra relationerna till strategiskt viktiga kunder.

Norges Golfförbund har använt Concern i lanseringen av NGF´s Idrottsprojekt för att samla golfnorge i en gemensam riktning på nationellt nivå.

Golf och Ledarskap – Event genomförs bland annat för att kunden ska få: – Ökad konkurrenskraft – Bättre försäljning – Förstärkta strategiska kundrelationer
– Bättre utnyttjande av styrelsens och ledargruppens resurser – Etablera en gemensam affärsplan – Stöd i sitt strategiska arbete

Det kommer en tid när jag behöver lyssna på min inre ledare!

Det kommer en tid när jag behöver lyssna på min inre ledare!

Här får du en helhetsupplevelse i världsklass!

Här får du en helhetsupplevelse i världsklass!

En arena utveckling!

En arena utveckling!

Tid för reflektion – Hur var det idag?

Tid för reflektion – Hur var det idag?

Golf är också en naturupplevelse som ger energi!

Golf är också en naturupplevelse som ger energi!

…också arbetsplatsen kan vara en arena för kreativitet och inspiration!

…också arbetsplatsen kan vara en arena för kreativitet och inspiration!

Golf och Ledarskap kan skräddarsys och genomföras vid temautveckling, vid värdegrundsarbete, för att bygga en bättre företagskultur eller för att skapa mervärde i relationerna till viktiga kunder.

Coacherna
Stefan och Anders

 

 
Stefan Ivansson

Huvudansvarig och Partner i Concern.
Jag har under mer än 30 år tränat och utvecklat ledare och ledarteam i norska och svenska företag. Jag coachar golfspelare i norska golflandslaget och Europatour spelare. Att ha närvaro, klarhet, riktning och tid för reflektion är mitt fundament som ledare och coach. Det inspirerar mig och mina kunder.
E-POST stefan.ivansson@concern.se
TELEFON +46 706 2270 97

Anders Thelberg

Tränarchef i Norges Golfförbund.
Jag arbetar i dag som tränarchef i det norska golfförbundet. I min yrkesroll söker jag efter sätt att få ut det bästa ur alla individer, team och organisationer. Jag har lång erfarenhet som ledare och tränare. Min utmaning är att ha balans till att också vara pappa, man och vän.
TELEFON +47 913 25 135


Om Concern

Concern är ett norsk – svenskt utbildningsföretag som består av partnerna Hans E. Anonsen och Stefan Ivansson. Concern arbetar med individ-, ledar-, team- och företagsutveckling i Skandinavien. Concern integrerar utveckling av ledare och medarbetare med resultatmässig och ekonomisk tillväxt. Concern tränar ledare, team och företag att bli mer högpresterande. Concern coachar professionella golfspelare så att de får tillgång till och frigjort mer av sin egen potential.

Concern_profile_logotype238x107 

”Genialt att kombinera inspirerande golf med krävande egenutveckling och teamwork”
”Fokusering, närvaro och samarbete var nödvändigt
oberoende av aktivitet. Det gav god insikt att bli utmanad
i en trygg och välanpassade omgivning. Vi hade tre kanonbra dagar både de av oss som kunde golf sedan tidigare och de av oss som gärna vill lära lite mer”
Bjørn, Leif och Roar

”Golfdelen i programmet har för mig visat sig vara en mycket kraftfull metafor för de grundprinciper som råder i all form för utveckling. Såväl på arbetsplatsen som på golfbanan”
Peter Johansson
Bankchef i Handelsbanken

”Golf & ledarskap är ett intressant och nyttigt koncept. Golf visade sig vara otroligt relevant i kombination med egen utveckling.”
Huvudpoängen med programmet blev framställt på ett
väldigt pedagogiskt och logiskt sätt på golfbanan.
Golf & ledarskap inspirerade till deltagande och engagemang från första timmen.
Johan Solbu Braaten
Generalsekreterare Norske Finansanalytikers förening

”Alla ville vara med”

Vi ville bygga ett B2B nätverk bland våra vänner och affärskontakter som skulle upplevas som kul och nyttigt. Stefan kom med ett förslag, “Golf och ledarskap”, att lära om ledarskap med golf som verktyg. Det ville vi testa! Modellen var utvecklad av Concern och använd av bland annat Norska Golfförbundet i sitt arbete med sina sponsorer. Alla vi bjöd in var hårt engagerade personer i affärslivet. De varken ville eller kunde vara frånvarande från sitt arbete, endast med utgångspunkt i att spela golf.

 

När det visade sig att de bjöds in till att delta på en ledarskapsutbildning som skulle ge dem ny kunskap, kompetens och energi genomförd på en spännande arena. Då försvann allt tvivel. Alla ville vara med! Vid avslutningen genomförde vi en utvärdering av hur deltagarna hade upplevt utbildningen, Golf och ledarskap. Alla hade upplevt utbildningen som mycket positiv. DettaHenrikStenstrom250x346 gjorde att vi, till allas glädje, beslutade att köra ett år till!

 

Om ni önskar en annorlunda, spännande och nyttig
ledarskapsutbildning kan jag varmt rekommendera
”Golf och Ledarskap”

Henrik Stenström
Koncernchef Empir Solutions AB

 

Eirik Tage Johansen

”Jeg møtte Stefan via junior landslaget i -97. Vår
reise sammen har handlet mye om helheten som
utøver, å skape glede og energi for å kunne nå dit jeg
vil, fra junior golf til Europa touren. Som 15-åring
med golf som lidenskap forsto man bare litt av hva
det innebar. Etter som jeg vokser som menneske
og golfspiller forstår jeg mer og mer om hvor viktig
helheten er for å ha muligheten å nå dit jeg vil. 18 år
senere så kommer jeg fremdeles tilbake for å lære
nye ting. Stefans evnen til å komme med løsninger
som skaper klarhet, glød og glede er de tingene jeg
verdsetter mest hos han.

Han har hjulpet meg med utfordringer i forhold til
150 – 230 reisedager, skape kvalitet over tid, gjøre
treningen mer effektiv, målsetninger som motiverer
meg og støtteapparatet mitt, hvordan gjøre seg attraktiv
for nye sponsorer, han har også vært caddy
for meg på Europa touren og mer.

Det morsomme er at mine utfordringer
 som profesjonell turnering spiller kan
 nok direkte oversettes til “utfordringer
 for en leder.”

Lars Petter Brovold

Jeg traff Stefan for første gang i 1998 da jeg ble del av det norske
juniorlandslaget. Etter 1998 har vi hatt mye kontakt gjennom
landslagene junior og senior. Vi har representert norge en rekke
ganger i nordisk, em, vm og andre representasjons oppdrag.
Fra 2000-2004 gjennomførte jeg min collegekarriere ved university
of Alabama samtidig som jeg spilte på golflaget til skolen.
Stefan og jeg holdt kontakten gjennom disse årene og han var
over en rekke ganger.
Etter college var Stefan en veldig viktig støttespiller i min 6 år
som profesjonell golfspiller. Stefan og jeg arbeidet tett sammen
og gjennom Stefan sitt nettverk og erfaring fra prosfesjonell golf
bidro han sterkt til at min overgang fra amatør til proff golf gikk
bedre enn for mange.
Min opplevelse med Stefan som coach er at han er meget dyktig.
Det har vært noen tunge stunder gjennom min karriere som
golfspiller og som privatperson, men etter et møte eller samtale
med Stefan har man fått masse ny energi til å ta med seg videre
på veien.
Jeg fikk masse igjen av vårt samarbeide når jeg var golfspiller,
som nevnt over, men nå har vi også innledet et meget spennende
opplegg som jeg bruker i min nye jobb som daglig leder i Gamle
Fredrikstad Golfklubb. Vi har gjennomført vårt første arrangement
for golfklubbens sponsorer, frivillige og ansatte til stor
begeistring fra deltakerne. Dette ville de ha mere av.

“Jeg vi absolutt anbefale alle der ute til å bruke
Stefan Ivansson til å utvikle seg selv, bedriften/
organisasjonen videre.”

Kontakta oss

 Golf och Ledarskap genomförs i Halmstad.

+46 706 22 70 97
Halmstad Golfklubb
Halmstad Golfarena

Skicka oss en e-post

Kontakta oss för ett informellt samtal.